Vastuullisuus

Vastuullisuus osana seuran toimintaa

Seuramme toteuttaa Voimisteluliiton vastuullisuusaskeleita. Voimisteluliitolla on paljon laadukasta tukimateriaalia vastuullisuusasioiden työstöön ja näitä hyödynnämme laajasti tässä työssä. Lisäksi seuramme johtokuntalaisia on osallistunut ja tulee osallistumaan tulevina vuosina liiton vastuullisuustyöpajoihin ja -tilaisuuksiin.

 

Vastuullisuusaskeleet työkaluna seuramme vastuullisuusohjelmassa

Seuramme käy läpi Voimisteluliiton vastuullisuusohjelman perustason askeleita.

Askeleet on jaettu viiteen eri teemaan (eettiset periaatteet):

 1. Hyvä hallinto
 2. Turvallinen toimintaympäristö
 3. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
 4. Ympäristö ja ilmasto
 5. Antidoping

 

Vastuullisuusaskeleiden tarkistuslista työn tukena

Aikataulutimme liiton tekemän tukilistan kohdat kolmen vuoden ajalle. Lisäksi lisäsimme listaan myös muita vastuullisuusteemaan liittyviä toimenpiteitä, jotka koimme akuuteiksi. Alle on listattu tehtyjä ja tulossa olevia toimenpiteitä vastuullisuusaskeleisiin liittyen.

Osa listaan merkityistä asioista on jatkuvia toimenpiteitä, joita pitää muistaa tehdä säännöllisin väliajoin (mm. sääntöjen päivittäminen ja ohjaajien kouluttaminen vastuullisuusasioiden tiimoilta).

Toteutuneet askeleet

 • Syksy 2022
  • Yhdistysrekisterin tiedot päivitetty Patentti- ja rekisterihallitukseen
  • Et ole yksin -palvelu näkyvillä seuran nettisivuilla ja asia myös läpikäyty ohjaajien kanssa
  • Tukimateriaalin rakentaminen ohjaajille (laatua tunneille)
 • Kevät 2023
  • Johtokunta tutustuu liikunnan ja urheilun yhteisiin reilun pelin periaatteisiin ja voimistelun eettisiin periaatteisiin
  • Seuran sääntöjen päivittäminen hyödyntäen Olympiakomitean mallisääntöjä
  • Seuran dokumenttien rakenteen uudistaminen (toimintasuunnitelma, toimintakertomus, vuosikello)
  • Johtokunta pohtii, miten rikosrekisteriotteiden kerääminen toteutetaan vapaaehtoisvoimin johdetussa seurassa mahdollisimman vaivattomasti sekä keiltä kaikilta vapaaehtoisilta rekisteriote kerätään.
 • Syksy 2023
  • Vastuullisuusilta ohjaajille elokuussa 2023 (koulutustilaisuus vastuullisuusteemalla)
  • Johtokunta tutustuu tarkemmin liiton vastuullisuusmateriaaliin ja osallistuu liiton tilaisuuksiin, jossa asiaa käsitellään (mm. alueellinen seuratapaaminen Oulussa lokakuussa 2023)
  • Kummitoiminnan laajentaminen ja kehittäminen (kaikki johtokunnan jäsenet toimivat yhden tai useamman nuoren ohjaajan kummina eli tukena ohjaajan työn arjessa)
 • Kevät 2024
  • Seuran yhteisten pelisääntöjen päivittäminen
  • Epäasialliseen käytökseen puuttumisen mallin päivittäminen ja yhdyshenkilön nimeäminen

Suunnitelma tulevista askeleista

 • Kevät 2024
  • Seuran yhteisten pelisääntöjen lisääminen nettisivuille (visuaalisesti selkeä)
  • Epäasialliseen käytökseen puuttumisen mallin lisääminen nettisivuille (visuaalisesti selkeä)
 • Syksy 2024
  • Koulutusilta ohjaajille elokuussa 2024: lasten voimistelun linjaus, epäasialliseen käytökseen puuttumisen malli, pelisäännöt
  • Yhteisten pelisääntöjen ja lasten voimistelun linjauksen jalkauttaminen jäsenille
  • Johtokunta tutustuu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvomateriaaleihin ja arvioi seuran toiminnan tasa-arvoisuutta
 • Kevät 2025
  • Johtokunta tutustuu Voimistelun ympäristöohjelmaan
  • Pohditaan erilaisia keinoja kannustaa jäseniä huomioimaan ympäristö

 

Tutustu tarkemmin siihen, mitä tarkoittaa vastuullisuus voimistelussa

Alle on listattu vastuullisuustyöhön liittyviä materiaaleja. Kuvat ovat linkkejä Voimisteluliiton ja Olympiakomitean vastuullisuusteemaa käsitteleville sivuille.

 

Voimistelun eettiset periaatteet ohjaavat liiton, seurojen ja lajin parissa toimivien henkilöiden toimintaa.
Voimisteluliiton vastuullisuusaskeleiden pääteemat hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto sekä antidoping ovat myös liikunnan ja urheilun yhteisen vastuullisuusohjelman pääteemat.
Et ole yksin on Väestöliiton ja suomalaisen urheiluliikkeen yhteishanke, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista, väkivallan ja seksuaalisen häirinnän kokemuksia urheilussa. Et ole yksin on tukipalvelu, josta saa apua ja tukea. Lisäksi hanke tarjoaa muun muassa seuroille, ohjaajille ja valmentajille koulutusmateriaalia teeman tiimoilta.
Lasten ja nuorten voimistelussa keskiössä on ilo. Innostus, laatu ja onnistumiset yhdessä tukevat lapsilähtöistä toimintaa.