Tervetuloa seuraamme

TERVETULOA SEURAAMME -OPAS

Tästä oppaasta voit lukea tarkempaa tietoa seurastamme sekä toiminnastamme. Otsikkoa klikkaamalla siirryt kyseiseen osioon oppaassa.

1. Keminmaan Naisvoimistelijat ry

2. Toiminnan tarkoitus

3. Seuran kokoukset ja hallinto

4. Toiminnan tavoitteet ja pelisäännöt

5. Voimistelutoiminta

6. Seuratoiminta

7. Seuran jäsenyydet

 

1. KEMINMAAN NAISVOIMISTELIJAT RY

 ”Voimistellen läpi elämän”

Keminmaan Naisvoimistelijat ry on 22.11.1950 perustettu voimisteluseura. Tuolloin seura aloitti toimintansa Lautiosaaren Naisvoimistelijat ry:n nimellä. Seuran kotikunnan Kemin maalaiskunnan muutettua nimensä Keminmaan kunnaksi vuonna 1979 vaihtoi seurakin nimensä Keminmaan Naisvoimistelijat ry:ksi.

Seuran jäsenmäärä on noin 350, jäsenistön ikäjakauma on 2-vuotiaista yli 80-vuotiaisiin. Järjestämme toimintaa lapsille, nuorille, aikuisille ja eläkeläisille. Seura on Suomen Voimisteluliiton jäsen. Seurassa toimii aktiivisesti naisvoimisteluseurojen perinteisiin kuuluva Uskollisuuden Kilta.

Toiminta-ajatus

Keminmaan Naisvoimistelijat edistää eri ikäisten harrastajien voimistelua ja tarjoaa elämyksiä voimistelun parissa.

Arvot

Voimistelun iloa ja elämyksiä
Onnistumisia yhdessä toimien
Mahdollisuuksia kaikille - laadukkaasti

2.  TOIMINNAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on edistää voimisteluliikunnan harrastamista toiminta-alueellaan sekä ylläpitää suomalaisen naisvoimistelun vahvoja perinteitä.

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1.   Tarjoamalla jäsenilleen                                      
·       kuntoliikuntaa
·       valmennus- ja harjoitustoimintaa
·       koulutustoimintaa
·       terveysliikuntaa
·       nuorisotoimintaa
·       kiltatoimintaa
·       tiedotus- ja suhdetoimintaa

2.      Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikunta-alan ajankohtaisiin kysymyksiin.

3.      Pyrkimällä omatoimisesti voimisteluliikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3.  SEURAN KOKOUKSET JA HALLINTO

Seuran korkeinta päätösvaltaa käyttää seuran jäsenistö seuran KEVÄT- ja SYYSKOKOUKSISSA. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Seuran toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä.  Johtokunta voi valita myös johtokunnan ulkopuolelta tarvitsemiaan toimihenkilöitä.

Johtokunnan jäsenet näet tästä.

Tavoitteena on, että johtokunta kokoontuu 10 kertaa vuoden aikana.

 

4.   TOIMINNAN TAVOITTEET JA PELISÄÄNNÖT

 

4.1.  Tavoitteet

Seura pyrkii saamaan mahdollisimman paljon ihmisiä liikkumaan. Liikuntaryhmiin tuleminen tehdään helpoksi ja kohtuuhintaiseksi. Seura kasvattaa lapsia, nuoria ja aikuisia liikuntaan. Tavoitteena on kasvattaa nuorista vastuuntuntoisia aikuisia. Seura on sosiaalisia verkostoja tarjoava yhteisö.

Seuran toiminta perustuu kokonaan vapaaehtoisuuteen eikä seuralla ole palkattuja työntekijöitä. Seura on yleishyödyllinen yhteisö, joten seuran toiminta ei perustu voiton tavoitteluun.

 

4.2.  Pelisäännöt

1.  Kaikille tarjotaan mahdollisuus jumpata turvallisessa ympäristössä ja osallistua toimintaan eri elämänvaiheissa.
2.  Seuran toiminta on tavoitteellista ja terveyttä edistävää.
3.  Seuran ohjaajat ja toimijat ovat koulutettuja.
4.  Jäsenet voivat osallistua seuratoimintaan ja sen kehittämiseen.

5.  VOIMISTELUTOIMINTA

 

5.1. Turvallisuus seurassa

Kaikilla saleilla noudatetaan kunkin koulun järjestyssääntöjä ja pelastussuunnitelmaa. Tarvittaessa ohjaajat saavat apua koulujen vahtimestareilta, jotka ovat saatavilla ainakin puhelimitse. Ohjaajat koulutetaan pienten tapaturmien (esim. venähdysten ja haavojen) hoitamiseen. Ohjaajilla on tunneillaan mukanaan pieni ensiapupakkaus sekä tärkeät puhelinnumerot (esim. vahtimestarit, taksi, yhteispäivystys, ambulanssi, seuran puheenjohtaja). Muutaman vuoden välein seura järjestää ensiapukursseja.

Seura vakuuttaa kaikki jäsenensä tapaturman varalta (Jumppaturva-vakuutus)

 

5.2. Voimistelijana seurassa

·     Voimistelen, koska MINÄ haluan, en vanhempien tahdosta.
·     Noudatan annettuja sääntöjä ja ohjaajan ohjeita.
·     Kunnioitan muita voimistelijoita.
·     Käyttäydyn asiallisesti ja maltillisesti.
·     Haluan kehittyä voimistelijana.
·     Ymmärrän, että ohjaajat ja muu seuraväki haluavat auttaa minua kehittymään
       ja annan sille sen kuuluvan arvon.

 

5.3. Voimistelijan vanhempana seurassa

Vanhemmat ovat toiminnan tärkeitä tukijoita. Heillä tulee olla ymmärrys siitä, että lasten ja nuorten innostus, toiveet ja kyvyt ovat kaiken tekemisen todellinen lähtökohta. Vanhempien tulee kunnioittaa ja arvostaa ohjaajia ja seuratoimijoita, jotka käyttävät omaa vapaa-aikaansa lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen mahdollistamiseksi. Vanhemmat laativat pelisäännöt yhdessä ohjaajien kanssa. Vanhempien tulee huolehtia tarvittavista varusteista ja siitä, että voimistelija on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Vanhempien toivotaan osallistuvan seuran toimintaan tarvittaessa (esim. näytöksessä avustajina).

Lasten liikuntaharrastuksissa vanhempien tulee olla mukana 5 K:n sääntöjen mukaisesti
·     väsymättöminä KANNUSTAJINA
·     kärsivällisinä KASVATTAJINA
·     tukea antavina KOULUTTAJINA
·     uhrautuvina KULJETTAJINA sekä
·     toiminnan KUSTANTAJINA

6.  SEURATOIMINTA

 

6.1. Jäsenenä seurassa

Seuran jäsen
·         maksaa jäsen/kausimaksun.
·         on vastuullinen toimimaan ohjaajan antamin ohjein liikuntatiloissa.
·         saa osallistua seuratoimintaan.
·         on tervetullut järjestämään seuran tapahtumia.
·         saa osallistua seuran kevät- ja syyskokouksiin.
·         ei käytä alkoholia seuran tapahtumissa.
·         ei tupakoi koulujen/salien sisäänkäyntien läheisyydessä.

 

6.2. Tiedotus seurassa

Seura tiedottaa toiminnastaan kauden alkaessa somessa, Hoikan kautta sähköpostilla, nettisivuilla ja tarvittaessa myös lehti-ilmoituksin. Kauden aikana tietoa jaetaan pääasiassa jumppatunneilla sekä tarvittaessa muillakin keinoilla. Seuralla on omat nettisivut www.kemnv.fi, joita lukemalla saa nopeasti tiedot esim. salivuorojen peruuttamisista. Tervetuloa Seuraamme -opas on opas, josta ilmenee seuran tärkeimmät asiat. Opasta jaetaan jäsenille kauden alkaessa. Seuralla on myös Facebook-sivut.

Seurassa toimivat henkilöt, johtokunnan jäsenet ja ohjaajat saavat Seuratoimijan käsikirjan. Kirjasta selviää kaikki Keminmaan Naisvoimistelijat ry:n toiminnan keskeiset asiat.

 

7.   SEURAN JÄSENYYDET

 

7.1. Suomen Voimisteluliitto ry

Yksi Suomen suurimmista lajiliitoista
Suomen suurin naisten ja tyttöjen liikuttaja

Voimistelutoimintaa valtakunnallisesti ja kuudella alueella: Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjanmaa, Pohjois-Suomi, Savo-Karjala ja Sydän-Suomi

 

7.2.  Lapin Liikunta ry (LapLi)

Lapin Liikunta ry on yksi liikunnan aluejärjestöistä. LapLi toimii Olympiakomitean ja sen toimialojen yhteistoimintaorganisaationa ja vie eteenpäin yhteisten sopimusten pohjalta alueellisia hankkeita.

LapLi tukee ja kehittää toimintaansa alueen tarpeiden mukaan toimien edunvalvonta-, yhteistyö-, kehitys- ja palveluorganisaationa. Tässä työssä painopisteenä on kansalaistoiminnan elinvoimaisuuden tukeminen.