Uskollisuuden Kilta

Keminmaan Uskollisuuden Kilta

Keminmaan Naisvoimistelijoiden Kilta perustettiin 13.04.1976 ja se on järjestyksessä kilta nro. 38. Kiltoja on yhteensä yli 130 ympäri Suomea. Seuramme kilta järjestää erilaisia tapaamisia noin kerran kuussa. Jäseniä on hieman yli 20. 

Kilta kokoaa yhteen seuran pitkäaikaiset jäsenet viettämään yhdessä aikaa.

 

Uskollisuuden Kiltojen tarkoitus ja toiminta 

"Killan tarkoituksena on koota seuran jäsenet ystävyyttä ja henkistä vireyttä ylläpitäväksi ryhmäksi. Killassa toteutetaan perinteistä kilta-ajatusta sovellettuna Voimisteluliiton arvoihin ja toimintaan. Killan toimintamuotoja ovat esim. liikunta, tapaamiset, retket ja esitelmät. Kiltalaisille järjestetään toimintaa sekä alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Erilaiset retket ja kurssit sekä valtakunnallinen Kiltapäivä ja muut kiltalaisten tapaamiset ovat osa vuosittaista toimintaa.

Kiltalaisten toiminnan kulmakivi on ystävyys. Kiltalaisilla on paljon yhteisiä kokemuksia ja muistoja muun muassa seurasta, kisamatkoilta ja kursseilta. Nämä kokemukset ovat muovanneet kiltalaisten välille elinikäisiä ystävyyssuhteita. Kiltalaisten tapaamisissa kaikuu aina iloinen puheensorina ja nauru raikaa."

Suomen Voimisteluliitto (www.voimistelu.fi)

 

Kiltaäiti

Susanna Knihtilä, yhteystiedot näet täältä.